Sygdom


Syge børn modtages ikke i pasningsordningen. Barnet skal kunne følge den normale hverdag sammen med den øvrige børnegruppe.


Bliver barnet syg i løbet af dagen, så kontaktes I med henblik på at barnet kan hentes hurtigst muligt. Syge børn har brug for ro og omsorg for at blive rask, samtidig mindsker vi smitterisikoen for de andre børn.


Er jeg så uheldig at blive syg, så kontaktes I hurtigst muligt. I skal selv finde anden pasning til jeres barn.