Velkommen hos skovnisserne

Skovnisser er hjælpsomme og kærlige, de passer på hinanden og naturen. De er nysgerrige, fantasifulde og elsker at lege. Hos Skovnisserne privat pasningsordning er der et særligt fokus på natur, årets gang, kreativitet, nærvær og ro til at udvikle sig. Alle børn er forskellige og har forskellige behov og interesser. Det er vigtigt for mig at jeres barn bliver mødt i øjenhøjde og at jeres barns perspektiver bliver inddraget i hverdagen sammen med mig og de andre børn.


Skovnisser trives bedst med en fast struktur, derfor vil jeres barn opleve en hverdag med en genkendelig rytme i et roligt og æstetisk miljø. Jeg prioriterer at vi kommer ud hver dag og oplever naturens mangfoldigheder, enten i haven eller den omkringliggende natur. 

PæDAGOGISKE INTERESSEOMRÅDER

Mit pædagogiske arbejde tager afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan, og vi arbejder med alle læreplanstemaerne. Jeg har særlig interesse i natur, udeliv, æstetik, fællesskab, kommunikation og sprog.


Skovnisserne elsker årstidernes skiften og de forskellige muligerheder de giver for leg og læring. Årstidsfesterne bliver prioriteteret højt og vi arbejder med dem over flere uger, det giver børnene mulighed for at fordybe sig.


Skovnisserne er vilde med økologi og bæredygtighed, hvilket bl.a. betyder at størstedelen af legetøjet er af naturlige materialer som træ, bomuld og uld. Legetøjet udvælges også ud fra evnen til at stimulere barnets leg og fantasi.