Hvorfor vælge Skovnisserne Privat Pasningsordning?


  • Jeg er uddannet pædagog og vægter en høj faglighed i mit arbejde
  • Jeg har førstehjælpskursus til små børn (vedligeholdes hvert andet år)
  • Medlemskab af Grønne Spirer, vi har det grønne flag 2023 og er igang med at søge for 2024
  • Jeg modtager ikke gæstebørn, ligesom jeres barn heller ikke er i gæstepleje, hvilket skaber stabilitet og genkendelighed i jeres barns hverdag.
  • Mit arbejde tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
  • 100% økologisk kost
  • Stor fokus på naturlige materialer og et æstetisk legemiljø, der udfordrer børnenes fantasi og kreativitet
  • Frihed til selv at tilrettelægge indhold og pædagogiske metoder i dagligdagen, hvilket sikrer større fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasse læringsmiljøerne til børnegruppens aktuelle behov.
  • Skovnisserne Privat Pasningsordning er et tilbud som er med til at sikre forældre et frit valg af dagtilbud, og ikke blot hvad der er ledig hos pladsanvisningen. Vi vælger hinanden udfra kemi og et fælles ønske om at skabe en god begyndelse på institutionslivet for jeres barn.